Jackson Duchi

Reserve Grand Champion

Siskiyou Golden Fair
Reserve Grand Champion