Kevin Kitchen

Reserve Supreme Champion

Wisconsin State Fair
Reserve Supreme Champion