Mason Allan

Res Supreme Champ Heifer

Sandhills Stock Show
Reserve Supreme Champion