Keilah Cain

Champion Senior Meat Doe

Missouri FFA & 4-H Show
Champion