Image of Leah Shepard
Leah Shepard

Champion Suffolk Ram

Pierce County Show
Show Winner